گزارش زلزله ولایت بغلان

منبع خبر: زلزله

بیشترین تلفات درقریه ملا جان محمد واقع دره سای هزار، ولسوالی بورکه بود که 71 شهید، 6 نفر زخمی و30 خانه تخریب و درجمع شهدا 24 دختر، 20 زن و 27 بچه بودند. اجساد 3 زن و دو طفل از خاک بیرون کشیده شد. بعد از کشیدن اجساد سه زد و دو طفل مردم محل و علمای بعد از یک جرگه قومی فیصله نمودند تا اجساد باقیمانده شهدا از زیر خاک کشیده نشوند و جنازه غیبی خوانده شود . دولت فیصله علما را قبول نموده و عملیات جستجو را به تاریخ 25 ماه جوزا سال 1391 توقف داد و جنازه غیبی شهدا حادثه خوانده شد و تپه متذکره را با نام تپه شهدا یاد گردید.