برای 110 فامیل آسیب دیده در دو ولایت کشور بسته های مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد

منبع خبر: اخبار کابل

برای 110 فامیل آسیب دیده در دو ولایت کشور بسته های مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد.
ریاست آمادگی مبارزه به حوادث ولایت پروان، برای ۵۶ آسیب دیده ناشی از جنگ و ناامنی که از ولایت کندز بیجا و در ولایت پروان جابجا گردیده اند، به هر فامیل ۲۵ کیلو برنج، ۲۴ لیتر روغن و۱۰ کیلو شکر توزیع نمود. همچنان موسسه CARE در هماهنگی با این ریاست، برای هر فامیل سه تخته کمپل ، دو تخته ترپال پلاستیکی، یک تخته فرش پلاستیکی، یک سیت آشپزخانه،یک بسته حفظ الصحه، یک بسته صحی زنانه و دوعدد بشکه تحت نظر هیت کمیسیون ولایتی توزیع نمودند.
باید گفت که: 56 فامیل کمک شده از جمله 154 فامیل بیجا شده ولایت کندز است، که 98 فامیل آن قبلا تحت پوشش مساعدت قرار گرفته بود.
ریاست آمادگی مبارزه باحوادث ولایت هرات، برای 54 فامیل که از اثر جنگ و نا امنی از ولسوالی شندند بیجا و در ولسوالی گذره این ولایت مسکن گزین گردیده اند، به هریک 1 بوری گندم 50 کیلوئی، یک بوری برنج 25 کیلوئی، 7 لیتر روغن، 5 کیلوشکر،5 کیلولوبیا، یک ثوب جاکت زنانه ویک جوره کفش توزیع نمود،همچنان موسسه CESVI در هماهنگی با این ریاست برای هر فامیل یک کیت آشپزخانه توزیع نمودند.